Vaje iz konverzacije

Vaje iz konverzacije

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Urbas Janja

Vaje nadgrajujejo predmet Moderni ruski jezik II – lektorske vaje 2 in razvijajo spretnosti monološkega in dialoškega sporočanja v okviru različnih vsebinskih sklopov:
- Posebnosti ruskega nacionalnega značaja in načina življenja
- Ruske tradicije, običaji, prazniki
- Rusko gledališče
- Ruska kinematografija
- Potovanja po Rusiji (mesta, kulturne in naravne znamenitosti)
- Ruski pregovori in krilatice i
- Znane osebnosti iz ruskega kulturno-političnega življenja (spomini, biografije).
Obravnavana besedila so izbrana tako, da študenta spodbujajo k dialogu in izražanju lastnega mnenja.

Н.Ю.Писарчик‚ Ю.Е.Прохоров‚ Мы похожи‚ но мы разные. Пособие по страноведению‚ Санкт–Петербург‚ 1998 COBISS.SI-ID - 11504994
Родимкина А., Ландсман Н. Россия: экономика и общество. Тексты и упражнения. – СПб.: Златоуст, 2007. – 160 с. (https://chamilanguerussepourtous.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0238/…)
Лев Скороходов‚ Ольга Хорохордина ‚ Окно в Россию. Русский язык. Продвинутый этап. Часть 1–2‚ Санкт–Петербург‚ 2012 COBISS.SI-ID – 52550754.
Т.И. Попова, Е.Е. Юрков Поговорим? Пособие по разговорной практике. Продвинутый этап (электронное издание). – 2-е изд. испр. – СПб.: «Златоуст», 2015. – 160 с.¬¬ (https://7books.ru/e-e-yurkov-t-i-popova-pogovorim-posobi/)
Odlomki književnih del, poezije ruskih avtorjev, članki iz revij in časopisov.