Izbrana poglavja iz psiholingvistike in nevrolingvistike

Izbrana poglavja iz psiholingvistike in nevrolingvistike

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Manouilidou Christina

1. Leksikalni dostop in procesiranje morfološko kompleksnih besed
2. Procesiranje izpeljank in psevdobesed
3. Procesiranje zloženk
4. Tehnike slikanja možganov in morfološko procesiranje (EEG in MEG)
5. Nevroanatomski korelati pri morfološkem procesiranju
6. Jezikovne okvare na morfološki ravnini
7. Primarna progresivna afazija in leksikalno procesiranje
8. Pregled nevrolingvističnih raziskav na rojenih govorcih slovenščine

- Fruchter, J., & Marantz, A. (2015). Decomposition, lookup, and recombination: MEG evidence for the full decomposition model of complex visual word recognition. Brain and language, 143, 81-96. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093934X15000322
- Golden M. (1996). O Jeziku in jezikoslovju. Filozofska fakulteta. Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Ljubljana. COBISS.SI-ID -114381056
- Thompson, C.K., & Mack, J.E. (2014). Grammatical impairments in PPA. Aphasiology. DOI:10.1080/02687038.2014.912744 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306464/pdf/nihms-591442.p…
- Crepaldi, D. (2023) Linguistic morphology in the mind and brain. London ; New York : Routledge COBISS.SI-ID 148048643
- King, J., Linzen, T., & Marantz, A. (2018). Syntactic Categories as Lexical Features or Syntactic Heads: An MEG Approach. COBISS.SI-ID 002477
- Taft, M. (2004). Morphological decomposition and the reverse base frequency effect. Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A, 57(4), 745-765.