Jezik in kultura

Jezik in kultura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Stopar Andrej

Vsebina

Namen predmeta je osvetliti raznolikost jezikovnih posebnosti, ki odražajo kulturno istovetnost njihovih govorcev. Vsebinski sklopi: teorije o vplivu kulturnega okolja na jezikovne sisteme; jezikovna tipologija in jezikovne univerzalije; pregled in protistava funkcionalnih jezikovnih kategorij in struktur v indoevropskih in neindoevropskih jezikih; jeziki in kulture v stiku.