Kognitivna nevroznanost

Kognitivna nevroznanost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Repovš Grega

Uvod v kognitivno nevroznanost: teoreticna izhodišca ter zgodovina kognitivne nevroznanosti; kaj nam možgani lahko povedo o psihologiji in kaj psihologija lahko pove o možganih; temeljne vede in pristopi, ki jih združuje kognitivna nevroznanost.
Kognitivna psihologija: kaj in kako nam vedenjske raziskave povedo o funkcionalni strukturi cloveške kognicije; temeljni teoretski pristopi in modeli; temeljne raziskovalne paradigme in orodja.
Kognitivna nevropsihologija in nevropsihiatrija: kaj nam teorije kognicije lahko povedo o znacilnostih in vzrokih kognitivnih motenj zaradi poškodb in bolezni možganov ali psihiatricnih motenj; kaj nam motnje kognicije povedo o strukturi in lastnostih kognitivnega sistema; skupinske študije in študije primerov možganskih poškodb; psihofarmakološke študije; simulacije možganskih poškodb.
Nevrofiziologija: kako lahko metode in tehnike spremljanja možganske aktivnosti informirajo oblikovanje modelov kognicije; osnove EEG; temeljne eksperimentalne paradigme pri uporabi EEG; analiza EEG podatkov; osnove funkcijske magnetne resonance (fMR); osnovne eksperimentalne paradigme pri uporabi fMR; analiza fMR podatkov; druge slikovne tehnike preucevanja možganov.
Kognitivna racunska nevroznanost: pomen racunskih simulacij za razumevanje kognicije ter razvoj in preverjanje njenih modelov; pristopi k modeliranju kognitivnih funkcij; modeliranje aktivnosti živcne celice, zbora živcnih celic, živcnih sistemov; temeljna orodja in programska oprema.
Izbrane teme kognitivne nevroznanosti: vidno zaznavanje; pozornost; zavest; delovni spomin; jezik in govor; kognitivni nadzor.

Izbrana poglavja iz naslednjih virov:
Eysenck, W. E. in Keane, M. T. (2020). Cognitive Psychology: A student’s handbook, 8th Edition. London: Psychology Press. COBISS.SI-ID – 73610755
Shallice, T. (1988). From neuropsychology to mental structure. Cambridge: Cambridge University Press.
Rapp, B. (2001). The Handbook of Cognitive neuropsychology: What deficits reveal about the human mind. Hove: Psychology Press.
Huettel, S. A., Song, A. W. in McCarthy, G. (2014). Functional Magnetic Resonance Imaging. Sinauer Associates.
Luck, S. J. (2005). An Introduction to the Event-Related Potential Technique. MIT Press. COBISS.SI-ID - 52363106
Sun, R. (2008). The Cambridge handbook of computational psychology. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID – 38019170