Kritično branje in pisanje D

Kritično branje in pisanje D

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja

Vsebina

Osnove znanstveno-raziskovalnega dela in medkulturnih raziskav. Znanstveno-raziskovalni epistemološki krog. Pregled literature, strukturiranje argumentacije, citiranje. Reprezentacije, diskurzi, orientalizmi, identitifikacije.