Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 4

Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. Podržaj Tina

Nadgrajevanje znanja o poljskem glagolu: uporaba glagolskega vida (tvorba in pretvorba vidskih parov), spremenljivosti pomena glagola z dodajanjem glagolskih predpon, izražanje različnih stavčnih razmerij in njihovo parafraziranje, uporaba poročanega govora, poznavanje naslonskega niza.
Izpopolnjevanje sposobnosti intuitivne uporabe slovnice.
Nadgradnja leksikalnega fonda iz strokovnih področij (izobraževanje, aktualno kulturno in politično življenje, mediji, ekologija, zdravo življenje, stereotipi, uspeh, vera ipd.)
Obdelava zahtevnejših konverzacijskih tem s poudarkom na razvijanju spretnosti diskutiranja, vrednotenja, komentiranja ipd.).
Izpopolnjevanje zmožnosti ustreznega in individualiziranega jezikovnega odziva v novih govornih položajih.
Poslušanje besedil in njihovo razumevanje.
Del ur pri tem predmetu je namenjen vajam iz prevajanja v slovenščino, pri čemer so besedila, ki jih študentje prevajajo v drugem letniku, manj zahtevna, usmerjena zlasti na spoznavanje poljske družbe in kulture.
Študentje se učijo dela z različnimi prevajalskimi orodji, prevajajo neposredno pri vajah in samostojno doma. Prevajanje je izključno enosmerno – iz poljščine v slovenščino.

Lipińska E., Dąmbska E.G., Kiedyś wrócisz tu ...cz. I, Kraków 2003. COBISS.SI-ID – 28420706
Pyzik J., Iść czy jechać? Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu, Kraków 2005. COBISS.SI-ID – 33518434
Garncarek P., Czas na czasownik, Kraków 2006. COBISS.SI-ID – 35111522
Lipińska E., Dąmbska E.G., Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2, Kraków 2016. COBISS.SI-ID - 164677379
Lipińska E., Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu, Kraków 2004. COBISS.SI-ID – 33512802

Priporočena literatura:
Krztoń J., Słownictwo 2, Kraków 2011.
Skorupa E., Lipińska E., Polski bez tajemnic 1–2, Kraków 2010.
Gębal P., Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, Kraków 2009