Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 6

Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 6

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. Podržaj Tina

Slovnica:
- zapletene večstavčne povedi in funkcija modulantov (členkov in medmetov), struktura besedila, aktivno obvladanje celotnega znanja o poljskem števniku.
Leksika:
-razvijanje produktivnega obvladovanja poljskega jezika: ustnega in pisnega sporočanja (opisovanja, primerjanja, pripovedovanja, razlaganja, utemeljevanja, sklepanja, izražanja stališča, definiranja, diskutiranja ipd.) ter izražanja čustvenih stanj in odnosa do stvari
- obdelava tem, povezanih s Poljsko (kultura, umetnost, zgodovina, politika itd.), in družabnih tem, ki so inspiracija za diskusije in pisanje različnih tekstov,
- poglabljanje specialističnega besednega zaklada (terminologije).
Poslušanje, branje in razumevanje specialističnih tekstov.
Besedila, ki jih študentje prevajajo, so zahtevnejša strokovna besedila.

Piotr Garncarek: Nie licz na liczebnik : materiały do nauczania języka polskiego jako obcego. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 COBISS.SI-ID 166090499
Mędak S., Liczebnik też się liczy, Kraków 2004. COBISS.SI-ID – 35123298
Mędak S., Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich, Kraków 2004. COBISS.SI-ID – 35123298
Bralczyk J. (red.), 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa 2005. COBISS.SI-ID - 35528546

Priporočena literatura:
Seretny A., Kto czyta – nie błądzi. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (B2 – C1), Kraków 2007.
Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.