Literarni magistrski seminar

Literarni magistrski seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander, red. prof. dr. Hladnik Miran, red. prof. dr. Zupan Sosič Alojzija

Vsebina

Kaj je literatura/literarnost, kaj je fikcija, kaj interpretacija, kaj kvaliteta/vrednota, kaj je literarna veda. Literatura in ideologija, literatura in morala, literatura in filozofija ter religija. Umetnost, lepota, literarno doživetje; funkcija literature. Gradivo: slovenska književnost do moderne; celotna slovenska verzna produkcija (pisna, ustna, govorjena, péta); pri vprašanjih literarnosti, fikcije, kvalitete, interpretacije pride v poštev tudi književnost 20. stol. Gradivo se izbira ne glede na kvaliteto (od Prešerna do rocka in popa).