Magistrski izpit

Magistrski izpit

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Snoj Marko

Temeljno poznavanje problematike glavnih indoevropskih jezikov v obsegu, kakor so ga študentje spoznali v vseh semestrih študija obeh stopenj.

Izpit je sinteza znanja, pridobljenega na prvostopenjskem in drugostopenjskem dvodisciplinarnem študiju Primerjalno jezikoslovje. Študent pozna snov po literaturi, ki je našteta v učnih načrtih prvostopenjskega in drugostopenjskega programa Primerjalno jezikoslovje sklopov Osnove in teorija primerjalnega jezikoslovja ter Stari indoevropski jeziki.

The exam synthesizes the knowledge obtained in the first and second cycles of the two-discipline program in Comparative Linguistics. Students are familiar with the readings specified in individual syllabuses of the first-cycle and second-cycle programs in Comparative Linguistics covering the topics “Basics and Theory of Comparative Linguistics” and “Ancient Indo-European Languages.”