Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Vsebina

Opredelitev teme in izdelava magistrskega dela pod mentorskim vodstvom.