Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme, ki pa mora biti v povezavi z učenjem in poučevanjem francoščine. Poseben poudarek je na interdisciplinarnosti.

Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano tematiko magistrskega dela.

The basic literature is determined individually, depending on the thesis topic.