Makedonski jezik 4

Makedonski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Predavanja: oblikoslovne in skladenjske značilnosti makedonskega jezika: glagol (pretekli-prihodnji čas, prihodnji pripovedni čas, ima-zgradba); specifike tvorbe večstavčnih povedi (pogojni, časovni, namerni predmetni odvisnik), ločila.

Jezikovne vaje: razvijanje sporazumevalne zmožnosti ustnega in pisnega izražanja v makedonščini na srednji ravni; razvijanje leksikalnih kompetenc; utrjevanje slovničnih pravil; prevajanje srednje zahtevnih besedil iz makedonščine v slovenščino in manj zahtevnih besedil iz slovenščine v makedonščino; raba jezikovnih priročnikov in IKT.