Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste

Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Spanring Poredoš Marina

Prvi del:
1. Ruska pisava in osnove pravopisa
2. Učenje pravilne izgovorjave (glasovi, naglas, intonacija)
3. Vaje iz morfosintakse in besedotvorja: – sklanjanje samostalnika (ednina: 2., 4., 5. sklon), – osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih, – oblike osebnih, kazalnih, svojilnih zaimkov, – tvorjenje imen po očetu, – glavni števniki, – glagoli 1. in 2. spregatve, tvorjenje in raba sedanjika, preteklika.
4. Osnovno besedišče v okviru naslednjih tem: – poimenovanje oseb in predmetov, – predstavljanje, seznanjanje, pozdravljanje, – družina.
5. Najosnovnejši govorni vzorci.

Drugi del:
1. Vaje iz morfosintakse in besedotvorja: – sklanjanje pridevnika, svojilnih, osebnih in kazalnih zaimkov (ednina: 2., 4., 5 sklon), – osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih, – glagoli 1. in 2. spregatve, glagolski vid, tvorjenje prihodnjika, povratni glagoli, glagoli premikanja.
2. Osnovno besedišče v okviru naslednjih tem: – študij, – počitnice in prosti čas, – opis osebe (značaj, zunanjost, obleka), - opis sobe (pohištvo).
3. Najosnovnejši govorni vzorci.

Učbeniki:
Marina Spanring Poredoš, 2011 (2. natis): ? ? ?? ... … mi in vi (učebnik dlja načinajuščih): čast´ 1. Ljubljana: Znanstvena založba FF Univerze v Lj.
?. ?. ?????????, ?. ?. ???????????: ??????? ???? ? ???????????. «??????? ????» ??????, 1996, ???. 7 – 97.
?. ?. ????e???: ??????? ???? ??? ??????????. ?????e?????? “??????? ????” M?????, 1999, str. 43 - 136
Slovnica:
J. Sever, A. Derganc: Ruska slovnica po naše. Ljubljana: CZ 2006.
Slovarji:
O. S. Plotnikova, J. Sever: Rusko-slovenski in slovensko-ruski slovar. Ljubljana: CZ 1990.
O. Pretnar: Rusko-slovenski slovar. Ljubljana 1964.
J. Kotnik: Slovensko-ruski slovar. Ljubljana 1972.