Organizacija informacij

Organizacija informacij

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jug Tjaša, doc. dr. Pauman Budanović Mihela

• Analiza in izboljševanje delovnih procesov v knjižnici
o sistemska analiza kot osnova za gradnjo podatkovnih zbirk
• Analiza in razvijanje knjižničnih zbirk in knjižničnih katalogov
o analiza knjižnične zbirke in knjižničnega kataloga
o zasnova knjižničnega kataloga na podlagi lastnosti dokumentov v knjižnični zbirki
o zasnova knjižničnega kataloga na podlagi potreb njegovih uporabnikov (knjižničarjev in drugih)
• Informacijske zbirke, ki niso vezane na knjižnično gradivo:
o zbirke arhivov, muzejev in podobnih ustanov
o bibliografske podatkovne zbirke in druge zbirke za iskanje literature kot primer informacijske zbirke
• Analiza dokumentov in razvijanje ustreznih dokumentacij
o lastnosti dokumentov kot osnova za razvijanje dokumentacije
o potrebe uporabnikov kot osnova za razvijanje dokumentacije
• Vzdrževanje dokumentacij (informacijskih zbirk) in zagotavljanje dostopnosti
o uredništvo
o zagotavljanje dostopnosti ob menjavi informacijske tehnologije
o zagotavljanje dostopnosti ob naraščanju zbirke

1. Svenonius, E. (2001). The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Ma. : MIT. https://web-s-ebscohost-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vi…
2. Šauperl, A. (2002). Subject determination during the cataloging process. Lanham (Maryland), London: Scarecrow. COBISS.SI-ID – 19231330
3. Glushko, R.J. et al. (2013). The discipline of organizing. MIT Press. COBISS.SI-ID - 37510149
4. IFLA. (2009). Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih. URL: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/cataloguing/icp/…
5. Aktualno gradivo, izbrano pred vsakim izvajanjem predmeta.