Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje

Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Špela

Predmet podaja pregled jezikovnih in računalniških tehnologij za prevajalce. Osrednji cilj je ozaveščanje o vlogi računalniških orodij pri sodobnem prevajalskem delu, v okviru tega pa študentje spoznajo glavne tehnologije, orodja in postopke za računalniško podprto prevajalsko delo.

Teme vključujejo:
- Pregled prevajalskih tehnologij
- Programi s pomnilnikom prevodov (SDL TRADOS Studio, Across, DVX)
- Programi za urejanje terminoloških baz (SDL TRADOS MultiTerm)
- Programi za vzporejanje besedil
- Programi za vodenje prevajalskih projektov
- Tehnologije za tolmačenje
- Zagotavljanje kakovosti
- Lokalizacijsko prevajanje
- Strojno prevajanje: teoretične osnove, pregled obstoječih tehnologij
- Globalizacija trga prevajalskih storitev - pregled spletnih prevajalskih portalov in pojav "prevajanja v oblaku"

- Austermühl, F. (2001) Electronic Tools for Translators. Manchester: St. Jerome.
- Beeby, A. in dr. (2009) Corpus Use and Learning to Translate. Amsterdam: Benjamins.
- Bowker, Lynne (2002) Computer-aided Translation Technology. University of Ottawa Press.
- Zetsche, Jost (2011) The Translator's Tool Box: A Computer Primer for Translators. http://www.internationalwriters.com/toolbox/index.html