Pisno izražanje

Pisno izražanje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne

Vaje se pričnejo z uvodom o pisanju utemeljevalnih besedil v slovenskem in v francoskem šolskem sistemu. Pri vajah študentje razmišljajo o različnih temah in izražajo argumente v natančni, pravilni in retorično dodelani francoščini. Učijo se sestavljati kohenrentno in prepričljivo besedilo. Jezikovna orodja za to so jim podana sproti.

Paul Désalmand, Patrick Tort, Du plan a la dissertation, Paris, Hatier, 2000. 156 str. COBISS.SI-ID - 66815842
Florence Gacoin-Marks, Le Français comme on l'écrit, Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2003. 227 str. COBISS.SI-ID – 125803264

Druga priporočena literatura:
Christian Battaglia, La dissertation. Rédiger un texte argumentatif, Ellipses, 1999. 160 str.