Prevajalska praksa

Prevajalska praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hirci Nataša

Študent mora opraviti vsaj tri tedne prakse v okolju, ki zaposluje prevajalce. Priporočeno je, da prakso podaljša. Če prakso podaljša za dodatne tri tedne, mu Oddelek za prevajalstvo prizna prakso kot zunanji izbirni predmet. Študentke in študenti v času praktičnega usposabljanja spoznavajo prevajalsko delo in delovno okolje. Opravljanje prakse se priporoča predvsem v času zimskega izpitnega obdobja in počitnic, tj. od 15. januarja do 15. februarja, junija, julija, avgusta in septembra. Po končani praksi delodajalec praktikantu izda potrdilo o opravljeni praksi, študent pa sam napiše še poročilo o praksi.
Pred začetkom prakse se mora praktikant z delodajalcem dogovoriti o sodelovanju, in sicer z delodajalci, s katerimi ima Oddelek za prevajalstvo sklenjene pogodbe o sodelovanju, o kraju in času opravljanja prakse pa obvestiti tudi tajništvo in koordinatorico prakse na Oddelku za prevajalstvo. Študent lahko opravlja prakso tudi v delovnih organizacijah, ki niso na seznamu podjetij, s katerimi sodeluje Oddelek za prevajalstvo, vendar mora to sodelovanje predhodno odobriti oddelčni koordinator za praktično usposabljanje. Študent mora po opravljeni praksi napisati poročilo, ki ga pregleda oddelčna koordinatorica za praktično usposabljanje.

Trenutno Oddelek za prevajalstvo sodeluje z naslednjimi inštitucijami in podjetji:
Inštitucije:
• Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji
• Generalni direktorat za prevajanje pri Evropskem parlamentu
• Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
• Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije
• Meddržavno sodišče OZN v Haagu
• Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije, Uprava RS za pomorstvo
• Goethe-Institut Ljubljana

Prevajalska podjetja in agencije:
• AdriatIQa Translations, ATE Globalis d.o.o.
• Alkemist d.o.o.
• Alt plus d.o.o.
• B2 d.o.o
• Clinamen d.o.o.
• Ekvival d.o.o. Koper
• ibidem d.o.o.,
• Iolar
• Kompas d.o.o.
• Lextra d.o.o.
• Prevajalska agencija GORR d.o.o.
• Prevajalska agencija Julija d.o.o.
• PSD Prevajalske storitve d.o.o.
• PSU d.o.o., Idrija
• SDL d.o.o.
• STAR Prevajalske storitve d.o.o.

Drugo:
• CID, čistilne naprave d.o.o.
• Delo, d. o. o.
• Italijanski inštitut za kulturo Slovenija
• RA Koper - Capodistria
• Revoz Novo mesto
• Razplet d.o.o.
• Slovenska tiskovna agencija
• SterLing d.o.o.
• Studio Milenko Babič

/