Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 1

Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Komarova Tatjana

Ob branju, analizi in prevajanju avtentičnih besedil se študent seznanja z leksikalno-slovničnimi ter stilističnimi značilnostmi ruskih strokovnih tekstov s področja znanosti ter ekologije.

Na konkretnih primerih se uči uporabljati jezikovna sredstva, s pomočjo katerih lahko izraža vsebine, ki jih taka besedila zahtevajo (kvalifikacija, primerjanje, izražanje možnosti itd). Interpretacija avtentičnih ruskih besedil širi ozaveščenost in poznavanje ruske civilizacije.

1. ?.?.?????, ????? ??? ??????. ??????? ???????. ??????‚ 2004 (?. 11–21‚ 47–74‚ 136–151‚174–207).
2. ?.?.?????????‚ ?.?.????????‚ ?.?.???????‚ ?.?.??????‚ ??????? ???????? ????? ??? ?????????–??????????? ???????????? ? ??????????? ??????????????‚ I-II, ?????‚ ??????‚ 1984 (?. 26–94‚ 186–223‚ 306–322).
3. ?.?.????????? ‚ ???????????? ???? ???????? ?????‚ ????? 1 ?????? 1997 (?. 6–27‚ 40–56).
4. ???????? ??????? ???????????? ???????? ?????. ???????? ????????? ????? XX ???????? /??? ???; ??? ???. ?.?. ???????????‚ – ?.: ??? «???????????? ???????»: ??? «???????????? ???»‚ 2001. – 944 ?.