Psihološki vidiki psihopatologije

Psihološki vidiki psihopatologije

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Masten Robert

Vsebina

Modeli psihopatologije, anksioznostne motnje, motnje razpoloženja, nevrokognitivne motnje, osebnostne motnje, motnje shizofrenskega spektra, somatske motnje, družinska in odnosna psihopatologija, stres in travma, motnje hranjenja and prehranjevanja, problemi v zvezi spolno identiteto, problemi s področja spolnosti, zloraba psihoaktivnih snovi, problemi v zvezi z zmanjšanimi intelektualnimi in prilagoditvenimi zmožnostmi, motnje spanja, problemi v zvezi zdravjem, problemi z obvladovanjem impulzivnosti in zasvojenostjo z igrami na srečo.
Razvoj psiholoških motenj v odnosu do: genetskih dispozicij, zgodnjih dejavnikov, neugodnih vplivov psihosocialnih okolij, internih negativnih konceptov, škodljivih potekov v življenjskem toku, sprožilnih dejavnikov, drugih neugodnih vplivov. Pomen zaščitnih dejavnikov. Povezanost različnih področij analize patogeneze. Intervencije izbora za posamezne skupine motenj in dostopnost pomoči.