Slovensko-italijansko prevajanje I

Slovensko-italijansko prevajanje I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, lekt. dr. Umer Kljun Jerneja, Molle Tiziana

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta: Prevajanje iz italijanščine v slovenščino in Italijanski jezik in besedilo.
Pri vajah študenti v praksi spoznavajo osnovne značilnosti in funkcije različnih besedilnih tipov. Poudarek je na tvorjenju raznovrstnih besedil v italijanskem jeziku ter na usvajanju osnovnih strategij pri povzemanju v slovenščini in italijanščini. Študentje se pobliže spoznajo s tipičnimi prevajalskimi viri, ki jih morajo smiselno uporabljati zlasti pri prevajanju in povzemanju besedila v jeziku, ki je drugačen od jezika izvirnika. Ob tem spoznavajo tudi temeljne strategije za reševanje prevajalskih problemov.