Uporabna psihometrija

Uporabna psihometrija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 45

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sočan Gregor, prof. dr. Bucik Valentin, prof. dr. Podlesek Anja

Zgodovina psihološkega testiranja. Teorija merjenja v diferencialni psihologiji. Vrste testov in postopek testiranja. Sestavni deli in lastnosti kakovostnega testa. Prenos testne teorije v diagnostično in prognostično prakso. Področja uporabe psiholoških testov. Testi maksimalnega dosežka. Testi tipičnega dosežka. Projekcijski, klinični, presejalni in drugi posebni testi. Nevropsihološko testiranje, merjenje funkcionalnih lastnosti senzornih organov in nevrofiziološke metode. Pregled testov v našem prostoru. Pregled izbranih tujih testov. Priredba testa za drugo jezikovno- kulturno okolje. Kritike in alternative papir- svinčnik testiranju. Etični vidiki psihološkega testiranja. Psihološko testiranje v družbenem in ideološkem kontekstu. Izbrane aktualne teme psihološkega testiranja.

American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education, Joint Committee on Standards for Educational, & Psychological Testing (US). (2014). Standards for educational and psychological testing. Washington, DC: American Educational Research Association.
Bucik, V. (1997). Osnove psihološkega testiranja. Ljubljana: FF. (str. 3-68, 175-237) Downing, S.M. in Haladyna, T.M. (2006). Handbook of test development. Mahwah, NJ: LEA.
Kaplan, R.M. in Saccuzzo, D.P. (2001). Psychological testing: Principles, applications, and issues. Pacific Grove, CA: Wadsworth/Thomson Learning.
Kline, P. (2000). Handbook of psychological testing. London: Routledge. (str. 199-672)
Neill, C. (2016). Ethics and psychology: Beyond codes of practice. New York: Routledge.