Upravljanje jezikovnih virov

Upravljanje jezikovnih virov

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Špela

1. Jezikovni viri: pregled in tipologija
2. Gradnja jezikovnih virov: vzorčenje, reprezentativnost, uravnoteženost
3. Internet kot jezikovni vir
4. Označevanje jezikovnih virov
6. Kvantitativne obdelave jezikovnih podatkov: metode in orodja
7. Corpus Query Language (CQL), regularni izrazi
8. Luščenje in analiza podatkov
9. Preverjanje jezikoslovnih hipotez
10. Upravljanje jezikovnih virov:
- trajnost
- pravni in etični vidiki

Meunier, Fanny, et al., eds. A Taste for corpora: In honour of Sylviane Granger. Vol. 45. John Benjamins Publishing, 2011.
McEnery, Tony, Richard Xiao, and Yukio Tono. Corpus-based language studies: An advanced resource book. Taylor & Francis, 2006.
Kennedy, Graeme. An introduction to corpus linguistics. Routledge, 2014.
Hundt, Marianne, Nadja Nesselhauf, and Carolin Biewer. Corpus linguistics and the web. BRILL, 2007.
Eisenstein, Jakob. Introduction to Natural Language Processing. MIT Press, 2019.
QTLaunchPad, Deliverable 4.5.1 Legal framework.
http://www.qt21.eu/launchpad/system/files/deliverables/QTLP-Deliverable…