Uvod v informacijsko znanost 2

Uvod v informacijsko znanost 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pisanski Jan

• Spoznavanje področij informacijske znanosti:
• Bibliometrija/informetrija/ scientometrija (s posebnim poudarkom na osnovnih bibliometrijskih zakonih in analizi citiranja).
• Interakcija človeka z računalnikom.
• Informacijsko vedenje.
• Osnove računalniške lingvistike.
• Osnove poizvedovanja po slikah in zvoku.
• Organizacija znanja.
• Temeljni informacijski viri na področju informacijske znanosti.
• Informacijska dejavnost in etika v informacijski dejavnosti.
• Novi trendi na področju informacijske znanosti.

Bawden, D., & Robinson, L. (2022). Introduction to information science. Facet Publishing.
Baeza-Yates, R., & Ribeiro, B. de A. N. (2011). Modern information retrieval : the concepts and technology behind search (2nd ed.). Addison Wesley.
Castelli, V. (2009). Still Image Search and Retrieval. In Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition (pp. 5022-5041). CRC Press.
Jokić, M. (2005). Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada. Sveučilišna knjižara.
Nadkarni, P. M., Ohno-Machado, L., & Chapman, W. W. (2011). Natural language processing: an introduction. Journal of the American Medical Informatics Association, 18(5), 544-551.
Müller, M. (2007). Information retrieval for music and motion (Vol. 2, p. 59). Heidelberg: Springer.
Aktualni prispevki iz domače in tuje strokovne/znanstvene literature.