Uvod v korejsko književnost 2

Uvod v korejsko književnost 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kang Byoung Yoong

Vsebina

Študenti preberejo odlomke nekaj poglavitnih korejskih literarnih del, ob tem poglobijo svoje poznavanje korejščine in obenem spoznajo zgodovinsko, družbeno in kulturno ozadje, v katerem so dela nastala.