Uvod v organizacijo informacij

Uvod v organizacijo informacij

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jamar Nina, doc. dr. Jug Tjaša, prof. dr. Šauperl Alenka

• Pomen in namen organizacije informacij.
• Splošna načela organizacije informacij v različnih okoljih s poudarkom na knjižnicah.
• Cilji strokovne obdelave: opis informacijskih objektov z namenom najdenja, naloge knjižničnega kataloga, bibliografije.
• Mednarodna katalogizacijska načela: pariška načela, načela 2009 in 2017.
• Library Reference Model (LRM): osnovni koncepti, razlika med entiteto in njenim poimenovanjem.
• Opredelitev katalogizacije, mednarodni standardni bibliografski opis ISBD, predstavitev na primeru knjige, vpliv tehnologije na katalogizacijo.
• Vrste in značilnosti knjižničnih katalogov, bibliografij.
• Načini katalogizacije. Centralna katalogizacija, vzajemni katalog, CIP.
• Zgodovinski pregled razvoja katalogizacije, bibliografij.
• Katalogizacijska pravila pri nas in v tujini.

Petek, M., Poličnik-Čermelj, T., Šauperl, A. in Švab, K. (2019). Organizacija knjižničnih zbirk. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Tudi novejše izd. COBISS.SI-ID - 301846784

Joudrey, D. N., Taylor, A. G. in Wisser, K. M. (2018). The organisation of information. Santa Barbara (Calif.): Libraries Unlimited. Tudi novejše izdaje oziroma podobni tuji učbeniki. COBISS.SI-ID - 69650786

V slovenskih knjižnicah veljavni katalogizacijski standardi, pravilniki in formati ter gradivo in sklepi za razvoj katalogizacije odgovornih ustanov in teles (zaradi pričakovanih velikih sprememb na tem področju točnejših navedb literature ni mogoče podati)

Ustrezni prispevki iz domačih in tujih strokovnih in znanstvenih revij oziroma zbornikov