Uvod v psihoanalizo

Uvod v psihoanalizo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Dolar Bahovec Eva

Vsebina predmeta vključuje predstavitev temeljnih pojmov in smeri psihoanalize, psihoanalitične terapije in psihoanalitičnega raziskovanja kulture.

Glavne teme:
- Nastanek psihoanalize in njeno mesto v zgodovini idej.
- Freud in histeričarka.
- Delo sanj in sanje kot izpolnitev želje.
- Freudove razprave o seksualnosti.
- Nevroza in psihoza.
- Imaginarno: Freud, Winnicott, Lacan.
- Jaz in Drugi.
- Fantazma: Klein, Lacan, Žižek.
- Želja in ljubezen.
- Ojdipov kompleks in struktura mitov.
- Travma in ponavljanje: Lacan, Laplanche idr.
- Psihoanaliza in kultura.
- Temeljna načela psihoanalitične terapije.

Posebna pozornost je posvečena analizi aktualnih kulturnih pojavov in vsakdanjih življenjskih praks.

Izbrana poglavja:
Bahovec, Eva D. (2023). Foucaultova kraljevska pot med filozofijo, zgodovino in psihoanalizo. Ljubljana: Znanstvena založba FF. COBISS.SI-ID - 142028035
Freud, Sigmund (1977). Predavanja za uvod v psihoanalizo. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS.SI-ID - 10097409
Freud, Sigmund (2021). Interpretacija sanj. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 70383619
Freud, Sigmund (2006). Spisi o seksualnosti. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. COBISS.SI-ID - 227642880
Freud, Sigmund (2005). Pet analiz. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo in Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 223099136
Lacan, Jacques (1994). Spisi. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. COBISS.SI-ID - 35024641
Laplanche, Jean, in Pontalis, Jean-Bertrand (1973). The Language of Psycho-analysis. New York: Norton. COBISS.SI-ID - 67166818
Mannoni, Octave (1986). Freud. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 17245697