Uvod v študij italijanske književnosti

Uvod v študij italijanske književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Božič Dana, prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet uvaja študenta v študij italijanske književnosti. Deli se na dva sklopa.
- Literarno-teoretski in aplikativni sklop uvaja in pojasnjuje temeljne literarnoteoretske pojme, povezane s specifičnostmi književnega besedila ter odnosi med književnimi besedili. Študenta uvaja v delo s književnimi besedili prek analize in interpretacije italijanskih proznih književnih besedil.