Oddelek za umetnostno zgodovino

viš. znan. sod. dr. Anabelle Križnar

Specializirana za analize materialov in tehnik srednjeveških stenskih poslikav in drugih umetnin

Študirala je umetnostno zgodovino in hispanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1998 in nadaljevala podiplomski študij na smeri Umetnostna zgodovina. V svojem doktoratu (2005) se je specializirala na materiale in tehnike srednejveških stenskih poslikav. Leta 2005 je pridobila naziv asistentke, 2008 znanstvene sodelavke in 2018 višje znanstvene sodelavke na področju Umetnostne zgodovine na Univerzi v Ljubljani. Po selitvi v Španijo je začela delati kot raziskovalka na Univerzi v Sevilli (Fakulteta za Fiziko in Narodni center za pospeševalnike), kjer predvsem z neinvazivnimi tehnikami analizira izbrane umetnine v muzejskih in drugih zbirkah. Leta 2012 je v Španiji dosegla naziv profesorja asistenta in docenta; od 2016 predava kot docent na Fakulteti za likovno umetnost, in sicer Teorijo in zgodovino umetnosti ter Uporabne znanosti. Med 2017-19 je kot gostujoča raziskovalka na Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) v Berlinu in s štipendijo fundacije Alexander von Humboldt raziskovala srednjeveške stenske poslikave v srednje-vzhodni Evropi v samostojnem projektu.

Dodatno se je izobraževala na strokovnih tečajih o slikarskih tehnikah in analizah materialov v Avstriji, Španiji, italiji, Veliki Britaniji in na Nizozemskem ter delala v več pomembnih raziskovalnih inštitucijah: Kunsthistorisches Institut in Bundesdenkmalamt/ Restauratorenwerkstaetten na Dunaju, Instituto de Ciencia de materiales (CSIC) v Sevilli, Opificio delle Pietre Dure v Firencah, The British Museum v Londonu, s podporo štipendij avstrijskega ministrstva za šolstvo, znanost in kulturo, španskega in italijanskega ministrstva za zunanje zadeve in The British Council. V svojem delu se posveča materialom in tehnikam srednjeveških stenskih in tabelnih slik ter slik na platnu, kot tudi polihromirani plastiki. Umetnine samostojno analizira s pomočjo laboratorijskih tehnik, kot so OM, FTIR, SEM-EDX, XRD in XRF. Je članica mednarodnih organizacij ICOM, ICOMOS, IIC in Slovenskega umetnostnozgodovinskega drustva. Rezultate predstavlja na številnih mednarodnih kongresih, vključena pa je tudi v nekatere mednarodne raziskovalne skupine in projekte. Je avtorica dveh knjig o srednjeveških stenskih poslikavah na Slovenskem, kot tudi številnih knjižnih poglavij in strokovnih člankov.

Monografije:

1. A. Križnar: Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem [Style and Technique of Medieval Mural Painting in Slovenia] (Ljubljana: Zalozba ZRC SAZU; Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2006), 360 pp. ISBN: 961-6568-23-X.

2. A. Križnar: Materiali in tehnike starejse beljaske slikarske delavnice. Historia Artis, Zbirka oddelka za umetnostno zgodovino (Materials and techniques of the Older Villach’s painting workshop. Historia artis. The collection of the of Art History Department). ZIFF – Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Scientific Editorial of the Art Faculty, University of Ljubljana), Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2009 (printed in 2011), 184 pp. ISBN 978-961-237-475-4

Poglavje v knjigi:

1. A. Križnar: Pigments in medieval wall paintings in Slovenia, in: R. Novak Klemencic, S. Stefanac (eds.),  Historia Artis Magistra: amicorum discipulorumque munuscula  Johanni Höfler septuagenario dicata, ZIFF, Ljubljana 2012, pp. 79-88, ISBN: 978-961-237-623-9.

2. A. Križnar, M. Valme Muñoz, M. A. Respaldiza, M. Vega: Pigments and painting preparations of Gonzalo Bilbao analysed by non-destructive XRF technique, in: M.A. Rogerio-Candelera, M. Lazzari, E. Cano: Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage, CRC Press/ Balkema, Taylor & Francis Group, London 2013, pp. 185-188; ISBN: 978-1-138-00009-4; eBook: ISBN: 978-0-203-50801-5.

3. A. Križnar, M. Valme Muñoz, M. A. Respaldiza, M. Vega: Panel painting by Cristobal de Morales analysed by non-destructive XRF technique. In: M. A. Rogerio Candelaria (Ed.): Science,Technology and Cultural Heritage, Taylor & Francis Group, CRC Press, London, New York, Leiden 2014, pp. 295-300. ISBN: 978-1-138-02744-2

4. Križnar, A., Murals of the so-called “Hybrid Gothic style in Slovenia (Fourteenth Century); connections between their stylistic and technical history; in: A. Wallert (Ed.): Painting Techniques: History, Materials and Studio Practice, 5th International Symposimum, Rijksmuseum, Amsterdam 2016, pp.11-16; ISBN: 978-94-91714-95-5

5. A. Križnar, K. Laclavetine, M. V. Muñoz, M. A. Respaldiza, M. Vega: A tryptich by Martín de Vos analysed by non-destructive techniques, in: A. Mackova, F. Azaiez, J. Nyberg, D. MacGregor, E. Piasetzky (Eds.): Nuclear Physics for Cultural Heritage, Nuclear Physics Division of the European Physical Society (EPS NPD), Mulhouse 2016, pp. 60-64.

6. A. Križnar, M. A. Respaldiza, M. A. Gómez Morón, L.  Nuñez Cacáres, E. Fernandez Ruiz, L. Martín: Analysis of materials during the restoration of Tota Pulchra. En: Conserving Cultural Heritage: Proceedings of the 3rd International Congress on Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage (TechnoHeritage 2017), May 21-24, 2017, Cadiz, Spain, University of Cadiz, Cádiz 2018, pp. 71-74. ISBN 9781138067448.

 

Clanki:

1. A. Križnar, M.V. Muñoz, F. de la Paz, M. A. Respaldiza, and M. Vega: Pigment Identification using X-Ray Fluorescence in a Polychromated Sculpture by Pedro Millán, in: X-Ray Spectrometry, no. 37, 2008, pp. 355-359. ISSN: 0049-8246

2. A. Križnar, A. Ruiz-Conde, and P. J. Sánchez-Soto: Microanalysis of Gothic Mural Paintings (15th Century) in Slovenia: Investigation of the technique used by the Masters, in: X-Ray Spectrometry, no. 37, 2008, pp. 360-369. ISSN: 0049-8246

3. A. Križnar, M.V. Muñoz, F. de la Paz, M. A. Respaldiza, and M. Vega: XRF analysis of two terracotta polychrome sculptures by Pietro Torrigiano, X-Ray Spectrometry, 38, 2009, pp. 169-174. ISSN: 0049-8246

4. A. Križnar: Maltechniken und Werkstoffe der Ältern Villacher Werkstätte, in: Wilhelm Wadl (ed.): Carinthia I, No. 200, Verlag des Geschichtsvereins fuer Kärnten, Klagenfurt am Wörthsee 2010, pp. 247-266. ISSN: 0008-6606

5. A. Križnar: Interdisciplinary approach to Medieval wall paintings in Slovenia: between art history and material analysis (invited contribution). In.: Hradil D., Hradilova J. (Eds.): Acta Artis Academica 2012, Proceedings of the 4th conference of ALMA "Knowledge and experince in fine art" held in Prague, 21-23. November 2012, Academy of Fine Arts in Prague, Prague 2012, pp. 25-34. ISBN: 978-80-87108- 33-8.

6. A. Križnar, M.V. Muñoz, M. A. Respaldiza and M. Vega: Análisis no destructivo por FRX portátil del Retablo de la Natividad del Señor del Maestro de Moguer (sgl. XVI), Estudos Arqueológicos de Oeiras, 19, Camara municipal de Oeiras, Lisboa 2012, pp. 241-247,  ISSN: O872-6O86

7. A. Križnar: Workshop practice in Slovenia wall paintings from the fourteenth and fifteenth centuries, In: D. Saunders, M. Spring and A. Meek (eds): The Renaissance Workshop, Archetype publications, The British Museum, London, 2013, pp. 10-19, ISBN: 978-1-904982-93-7.

8. A. Križnar: Plasters in medieval mural paintings of Carinthia and its influence on Slovenia, Journal of Architectural Conservation, vol. 20, Issue 1, Taylor& Francis Group, 2014, pp. 43-55.  ISSN 1355-6207 (Print), 2326-6384 (Online)

9. A. Križnar, M.V. Muñoz, M. A. Respaldiza and M. Vega: Non-destructive XRF analysis of selected Flemish panel paintings in the Fine Arts Museum of Seville, Journal of the Institute for Conservation, 37/2, Taylor&Francis, 2014, pp. 136-151.  ISSN: 1945-5224; DOI: 10.1080/19455224.2014.915224

10. A. Križnar: A comparative study of wall painting materials and techniques used in fifteenth century Austria by Frederich of Villach and his followers, Studies in Conservation, 59/5, IIC – International Institute for Conservation of historic and artistic works 2014, pp. 289-299. Impact Factor: 0.173. ISSN: 0039-3630.

11. M. Gutman, M. Lesar-Kikelj, A. Mladenovič, V. Čobal-Sedmak, A. Križnar, and S. Kramar: Raman microspectroscopic analysis of pigments of the Gothic wall painting from the Dominican Monastery in Ptuj (Slovenia), Journal of Raman Spectroscopy, 45/11-12, John Wiley & Sons. 2014, pp. 1103-1109; ISSN: 0377-0486. Impact factor: 2.519. DOI: 10.1002/jrs.462

12. Križnar, A., Laclavetine, K., Muñoz, M. V., Respaldiza, M. A., Vega, M.: Non-destructive Analysis of Pigments in a Triptych by Martin de Vos, Spectroscopy Letters 49/01, 2016, pp. 30-36, ISSN: 0038-7010. Impact factor: 0.852; DOI:10.1080/00387010.2015.1061018

13. Križnar, A., Laclavetine, K., Muñoz, M. V., Respaldiza, M. A., Vega, M.: Non-destructive techniques for in situ studies of a 16th Century panel painting, Opuscula Musealia, 23, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Krakov, 2016, pp. 113-120, ISSN 0239-9989, e-ISSN 2084-3852; DOI 10.4467/20843852.OM.15.010.5388

14. Križnar, A., Ager, F. J., Caliri, C, Romano P. F., Respaldiza M. A.: Study of two large dimension Murillo paintings by means of Macro X-ray fluorescence (MA-XRF) imaging, point XRF analysis and stratigraphic studies. En: X-Ray Spectrometry. 2018. Vol. 1. Núm. 1. Pag. 1-8

15. Levstik, M.G., Mladenovič, A., Križnar, A., Kramar, S.: A Raman microspectroscopy-based comparison of pigments applied in two gothic wall paintings in Slovenia, Periodico di Mineralogia 88/ 1, 2019, pp. 95-104.

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu