Kontakt

+386 1 2411 276
darja.pavlic@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Zimski semester: četrtek 9.45-11.15.

Letni semester: sreda 16.15-17.45.

Kabinet

209C

"Zgodbe, ki konstruirajo 'jaz', so obenem večne in zmeraj znova določene z okoliščinami, v katerih nastanejo." Darja Pavlič, "Osebno izkustvo v sodobni slovenski in ameriški poeziji", Primerjalna književnost 43.3 (2019): 164.

izr. prof. dr. Darja Pavlič
Oddelek za slovenistiko

izr. prof. dr. Darja Pavlič

Izr. prof. dr. Darja Pavlič je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala leta 1991, in sicer iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter sociologije kulture. V zimskem semestru 1991/92 se je študijsko izpopolnjevala v Innsbrucku. Magistra primerjalne književnosti je postala leta 1996 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2003 tudi doktorirala iz literarnih ved.

V času študija je začela pisati literarne kritike za različne revije. Delala je v uredništvu za kulturo na Radiu Študent, tam je bila eno leto urednica za kulturo. Bila je članica uredništva revije Literatura in različnih komisij za literarne nagrade. V letih 2003–15 je bila glavna in odgovorna urednica znanstvene revije Primerjalna književnost, od leta 2016 je članica uredništva te revije. Kot avtorica in vodja avtorske skupine je sodelovala pri nastajanju učbenikov za književnost v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah založbe Mladinska knjiga.

Leta 2003 je v zbirki Zora izšla njena monografija z naslovom Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše. Znanstvene razprave je objavila v reviji Primerjalna književnost, Slavistična revija, Slovene Studies, Forum for World Literature Studies, Studia Historica Slovenica, Literatura in v monografskih publikacijah različnih urednikov. Z referati je sodelovala na mednarodnih konferencah v Vilenici, Moskvi, Peterburgu, Firencah, Ljubljani, Mariboru, Škocjanu. Soorganizirala ali vodila je znanstvene konference v Ljubljani in Škocjanu. V letih 2003–2008 je bila vključena v programsko skupino pod vodstvom dr. Darka Dolinarja  (ZRC SAZU), od leta 2009 pa je članica programske skupine, ki jo vodi dr. Marko Juvan (ZRC SAZU). Vodila je dva bilateralna projekta z ZDA.

Na Pedagoški fakulteti v Mariboru, po ustanovitvi nove fakultete pa na Filozofski fakulteti v Mariboru je bila zaposlena od leta 2000 do leta 2017, in sicer kot asistentka, potem docentka in nazadnje kot izredna profesorica za primerjalno književnost. Od 1. 10. 2017 je zaposlena na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava sodobno slovensko poezijo in kratko prozo.

 

 

 

 

1. PAVLIČ, Darja. The presentation of the mind in Dane Zajc's lyric poetry. Forum for world literature studies, ISSN 1949-8519, Mar. 2017, vol. 9, no. 1, str. 25-37. [COBISS.SI-ID 23101960],

2. PAVLIČ, Darja. Poskus o eksperimentalni poeziji. Literatura, ISSN 0353-5622, jan.-feb. 2014, letn. 26, št. 271/272, str. 94-103. [COBISS.SI-ID 20455176]

3. PAVLIČ, Darja. Jezikovni obrat in slovenska eksperimentalna poezija. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2014, letn. 37, št. 1, str. 185-200, [292]. [COBISS.SI-ID 54911074],

4. PAVLIČ, Darja. Lirika z vidika univerzalnosti pripovedi. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2014, letn. 37, št. 3, str. 227-238, [253]. [COBISS.SI-ID 21046024

5. PAVLIČ, Darja. Jože Udovič in moderno podobje. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, dec. 2012, letn. 35, št. 3, str. 301-316. [COBISS.SI-ID 50795618]

6. PAVLIČ, Darja. Narracyjność współczesnej poeziji słoweńskiej : (na przykładzie utworów Sveta poroka Vlada Žabota oraz Zemljevidi domotožja Borisa A. Novaka). V: GAWLAK, Monika (ur.), ŚWIEŚCIAK, Alina (ur.). Komunikacja międzykulturowa : przekład, komparatystyka, teoria i historia literatury : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej, (Studia o przekładzie, nr. 42). Katowice: Śląsk; Stowarzyszenie Incjatyw Wydawniczych. 2016, str. 499-511. [COBISS.SI-ID 22806024]

7. PAVLIČ, Darja. The relationship towards animals in romantic tradition and Jure Detela's poetry. V: KERNEV-ŠTRAJN, Jelka (ur.), OSOJNIK, Iztok (ur.), PAVLIČ, Darja (ur.). Ecology through poetry : the right to live. Calcutta: Sampark. 2013, str. 120-133. [COBISS.SI-ID 20295944]

Celotna bibliografija je dostopna preko Cobissa. 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani