Govorilne ure

Govorilne ure so vsak torek od 13.00 do 14.00 v kabinetu 539.

Osebna stran predavatelja:
https://matjazbarbo.wixsite.com/matjazbarbo

Kabinet

539

Oddelek za muzikologijo

prof. dr. Matjaž Barbo

Matjaž Barbo (1965) je redni profesor za muzikologijo na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

V letih 2004-2008 je bil predsednik Slovenskega muzikološkega društva. Več kot desetletje je bil glavni urednik mednarodne znanstvene muzikološke revije Muzikološki zbornik / Musicological Annual, poleg tega je v uredništvu več drugih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij ter je vključen v različne domače in mednarodne znanstvene projekte. 

Raziskovalno se osredotoča na vprašanja, povezana z glasbo od 18. stoletja do danes, posebej s tisto, ki se tako ali drugače dotika slovenskega kulturnega prostora. Večji del njegovih raziskav je posvečen glasbenoestetskim temam, zlasti v povezavi z definiranjem glasbenih referenčnih sistemov, analizo njene interpretacijske in recepcijske zgodovine ter konceptom glasbenega dela in improvizacijskih principov. Objavil je več knjižnih del, znanstvenih člankov, poljudnih tekstov in prevodov s področja muzikologije, dve njegovi knjigi pa sta prevedeni v angleščino in nemščino.

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA

Monografije

 • BARBO, Matjaž. Razumeti glasbo : igra zaznave in spoznanja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 170 str., ilustr., note. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-06-0523-2. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 74774275]

 • BARBO, Matjaž. Slovenska muzikologija : kratek prelet po zgodovini, (Zbirka Historia facultatis). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. ISBN 978-961-06-0152-4. [COBISS.SI-ID 298324736] 

 • BARBO, Matjaž. Slavko Osterc : klasik modernizma. Veržej: Kulturno društvo "Slavko Osterc", 2018. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-288-578-6. [COBISS.SI-ID 295578624] 

 • BARBO, Matjaž. Die Bedeutung in der Musik und die Musik in der Bedeutung. Wien: Hollitzer, 2017. 147 str., ilustr., note. ISBN 978-3-99012-416-1. [COBISS.SI-ID 65836386] 

 • DUSÍK, František Josef (skladatelj), BARBO, Matjaž (urednik), GRABNAR, Klemen (urednik). Izbrana klavirska dela = Selected works for piano, (Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 61). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. XXVII, 73 str., faks. [COBISS.SI-ID 286657280] 

 • BARBO, Matjaž. Pomen v glasbi in glasba v pomenu, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 137 str., ilustr., note. ISBN 978-961-237-774-8. [COBISS.SI-ID 281466880]

 • BARBO, Matjaž. Simfonija v 19. stoletju : zadrege zvrsti, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 308 str., ilustr., note. ISBN 978-961-237-518-8. [COBISS.SI-ID 262728192] 

 • BARBO, Matjaž. František Josef Benedikt Dusík : the biography of an eighteenth-century composer, (Specula spectacula, 2). Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2011. VIII, 151 str., ilustr., note. ISBN 978-3-99012-002-6. ISBN 978-3-99012-003-3. [COBISS.SI-ID 45442146] 

 • BARBO, Matjaž. František Josef Benedikt Dusík, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 138 str., ilustr., note. ISBN 978-961-237-319-1. [COBISS.SI-ID 247773952] 

 • DUSÍK, František Josef (skladatelj), BARBO, Matjaž (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila). Simphonia grande in G, (Monumenta artis musicae Sloveniae, 52). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007. 1 partitura (XXIX, 69 str.), faks. [COBISS.SI-ID 236420096] 

 • BARBO, Matjaž. Izbrana poglavja iz estetike glasbe. V Ljubljani: Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2007. 117 str. ISBN 961-237-186-5. ISBN 978-961-237-186-9. [COBISS.SI-ID 230798848]  (ponatis: 2008)

 • BARBO, Matjaž. Obča muzikologija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2004. 199 str. ISBN 961-237-089-3. [COBISS.SI-ID 214546432] 

 • BARBO, Matjaž. Pro musica viva : prispevek k slovenski moderni po II. svetovni vojni, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. 235 str., note. ISBN 86-7207-136-0. [COBISS.SI-ID 114664448] 

 • BARBO, Matjaž. Slovenska glasbena zavest, (Umetnost in kultura, št. 120). Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994. 79 str., [8] f. zganj. zvd. [COBISS.SI-ID 40679936]

 

Znanstveni članki

 • BARBO, Matjaž. Alfred Khom in njegovo delovanje v Ljubljani. De musica disserenda. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 18, št. 1-2, str. 127-165, ilustr. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 113704451]

 • BARBO, Matjaž. »Svet čudovite lahkosti zvenenja sodobne glasbe« : prizadevanja za sodobno glasbo v treh desetletjih po ustanovitvi društva Muzina. Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 2022, zv. 58, [št.] 2, str. 175-204, ilustr. ISSN 0580-373X. https://journals.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/view/12410/11055, DOI: 10.4312/mz.58.2.175-204. [COBISS.SI-ID 142521347], [SNIP, Scopus]

 • BARBO, Matjaž. Contemporary musicology and the study of musical practices in Slovenia. Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 56, no. 2, str. 35-50, ilustr. ISSN 0580-373X. https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/view/718/541, DOI: 10.4312/mz.56.2.35-50. [COBISS.SI-ID 44819203], [SNIP]

 • BARBO, Matjaž. Josip Mantuani in začetki glasbenozgodovinskega študija na Slovenskem. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 71-78. Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. ISBN 978-961-06-0212-5. ISSN 2386-0561. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/06/55-SSJLK_Barbo.pdf, DOI: 10.4312/SSJLK.55.71-78. [COBISS.SI-ID 69808226]

 • BARBO, Matjaž. Josip Čerin in njegov študij muzikologije na Dunaju = Josip Čerin and his musicological studies in Vienna. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2017, zv. 53, [št.] 1, str. 103-119. [COBISS.SI-ID 64634210], [WoS do 16. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 17. 8. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

 • BARBO, Matjaž. Glasbeni pomen kot generator glasbenega užitka. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2016, letn. 44, št. 263, str. 35-43. [COBISS.SI-ID 287546368] 

 • BARBO, Matjaž. Reger v Sloveniji. De musica disserenda, ISSN 1854-3405. [Tiskana izd.], 2016, letn. 12, št. 2, str. 47-58. [COBISS.SI-ID 40949293], [Scopus do 24. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

 • BARBO, Matjaž. Der ˝Leise Ton˝ der Ästhetik der Kunstreligion. TheMA : Elektronski vir, ISSN 2305-9672, 2016, vol. 5, no. 1-2, str. 1-12, ilustr., note. http://www.thema-journal.eu/index.php/thema/article/view/51. [COBISS.SI-ID 63230562] 

 • BARBO, Matjaž. Klavirska dela Františka Josefa Benedikta Dusíka = Piano works of František Josef Benedikt Dusík. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2015, zv. 51, [št.] 1, str. 129-143, note. [COBISS.SI-ID 57816418], [SNIP] 

 • BARBO, Matjaž. "Tihi ton" estetike umetnostne religije. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, avg. 2015, letn. 38, št. 2, str. 57-66, [236]. [COBISS.SI-ID 58099042], [SNIP] 

 •  BARBO, Matjaž. Resurrecturis - musical triptych in the form of a concert requiem, composed by P. Ramovš, J. Trošt, and S. Vremšak = Resurrecturis - glasbeni triptih v obliki koncertnega rekvijema skladateljev P. Ramovša, J. Trošta in S. Vremšaka. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2014, zv. 50, [št.] 2, str. 251-272, note, doi: 10.4312/mz.50.2.251-272. [COBISS.SI-ID 56517986]

 •  BARBO, Matjaž. Referential contexts of early Slovenian symphonic music = Referenčni konteksti zgodnje slovenske simfonične glasbe. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2013, zv. 49, [št.] 2, str. 33-39. [COBISS.SI-ID 53588578]

 • BARBO, Matjaž. Pomen Dragotina Cvetka za razvoj slovenskega glasbenega zgodovinopisja. V: CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (ur.). Dragotin Cvetko in glasbeno zgodovinopisje v 20. stoletju = Dragotin Cvetko and music historiography of the twentieth century, (De musica disserenda, ISSN 1854-3405, letn. 8, št. 1). Ljubljana: Založba ZRC, 2012, letn. 8, št. 1, str. 53-65. [COBISS.SI-ID 49717346] 

 • BARBO, Matjaž. Simfonična ustvarjalnost Rista Savina = Risto Savin?s orchestral works. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2012, zv. 48, [št.] 2, str. 187-194, ilustr. [COBISS.SI-ID 51274850]

 • BARBO, Matjaž. Iz komornega opusa Marijana Lipovška. V: KOTER, Darja (ur.). Marijan Lipovšek : (1910-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, zv. 15). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2011, zv. 15, str. 99-116, note. [COBISS.SI-ID 47362658] 

 •  BARBO, Matjaž. "Moj življenjski načrt": Dragotin Cvetko in začetki študija muzikologije na Slovenskem = "My life's plan": Dragotin Cvetko and the beginnings of the study of musicology in Slovenia. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2010, zv. 46, št. 2, str. 5-18. [COBISS.SI-ID 44306018]

 • BARBO, Matjaž. Duh in črka glasbe. De musica disserenda, ISSN 1854-3405, 2009, letn. 5, št. 1, str. 43-49. [COBISS.SI-ID 39435362] 

 • BARBO, Matjaž. Pavel Šivic in Collegium musicum. V: KOTER, Darja (ur.). Pavel Šivic : (1908-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, zv. 11). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2009, str. 37-52. [COBISS.SI-ID 41162082] 

 • BARBO, Matjaž. František Josef Benedikt Dusík and the beginnings of Slovene symphonic music. Acta musicologica.cz, ISSN 1214-5955, 2008, št. 1. http://acta.musicologica.cz/. [COBISS.SI-ID 37602402] 

 • BARBO, Matjaž. Zwischen Werkkonzeption und Improvisation : Der slowenische Komponist Primož Ramovš. Acta musicologica.cz, ISSN 1214-5955, 2007, št. 1, str. 1-6. http://acta.musicologica.cz. [COBISS.SI-ID 35023970] 

 • BARBO, Matjaž. "Vesela pesem žalostno serce ovedrí - mila pesem ohladí njegove rane" = "A merry song cheers up a sad heart - a tender sonng soothes its wounds". De musica disserenda, ISSN 1854-3405, 2007, letn. 3, št. 1, str. 55-63. [COBISS.SI-ID 34988898] 

 • BARBO, Matjaž. Glasba kot globalizacijski jezik? : metajezikovni kontekst Lebičeve glasbe = Music as a globalisation language? = metalinguistic context of Lebič's music. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2007, let. 43, št. 1, str. 187-192. [COBISS.SI-ID 36248674]

 • BARBO, Matjaž. Večsmernost začetkov slovenske operne ustvarjalnosti = The multiple directions of the beginnings of Slovene opera creativity. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2007, let. 43, št. 2, str. 59-66. [COBISS.SI-ID 36259170]

 • BARBO, Matjaž. Korenine slovenskega samospeva = The roots of the Slovene song. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2006, let. 42, št. 2, str. 15-24. [COBISS.SI-ID 34983778] 

 • BARBO, Matjaž. Pripevek k orisu življenja in dela F. J. B. Dusíka. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, 2005, zv. 5, str. 53-68. [COBISS.SI-ID 29920354] 

 • BARBO, Matjaž. Improvisation as a hermeneutic interpretation. Chronika aisthetikes, ISSN 1105-0462, 2001-2002, [Št.] 41B, str. 539-547. [COBISS.SI-ID 21243746] 

 • BARBO, Matjaž. Pojmovanje glasbenega časa v judovsko-krščanski tradiciji = The Comprehension of Musical Time in Jewish-Christian Tradition. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2002, zv. 38, str. 97-103. [COBISS.SI-ID 21080674] 

 • BARBO, Matjaž. Osnutek statuta skupine Pro musica viva kot poskus začrtanja njenih estetskih koordinat. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 1996, 32, str. 95-106. [COBISS.SI-ID 73785344] 

 • BARBO, Matjaž. "Slovenski duh" kot poetska kategorija. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 1993, 29, str. 33-38. [COBISS.SI-ID 56128256] 

 • BARBO, Matjaž. Glasba kot trpno-tvorni del slovenske družbe. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 1991, zv. 27, str. 77-85. [COBISS.SI-ID 7672930] 

 • BARBO, Matjaž. The composers group Pro musica viva : a paradigm for the modernism of the sixties in Slovenian music. World new music magazine, ISSN 1019-7117, 2003, 13, str. 51-56. [COBISS.SI-ID 23235426] 

 

Objavljena poglavja v monografijah

 • BARBO, Matjaž. Alfred Khom, a diligent choirmaster, skilful composer and experienced musician, torn between choral and philharmonic endeavours. V: WEISS, Jernej (ur.). Glasbena društva v dolgem 19. stoletju: med ljubiteljsko in profesionalno kulturo = Music societies in the long 19th century: between amateur and professional culture. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival, 2023. Str. 409-429. Studia musicologica Labacensia, 6. ISBN 978-961-293-219-0. ISSN 2712-2867. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-217-6/978-961-293-217-6.409-429.pdf,DOI: 10.26493/978-961-293-217-6.409-429. [COBISS.SI-ID 141568515]

 • BARBO, Matjaž. Slovenska večglasna ansambelska in zborovska pesem 19. stoletja. V: et al. Zgodovina glasbe na Slovenskem. 3, Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918. [1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Založba ZRC, 2021. Str. 319-365, ilustr. ISBN 978-961-06-0529-4. [COBISS.SI-ID 85307907]

 • BARBO, Matjaž. Glasba v liturgiji in duhovnosti svetega Frančiška in svete Klare. V: LAVRIČ, Ana (ur.), HANČIČ, Damjan (ur.). Odsev Luči : 40 : štiridesetletnica oživitve Klarine karizme v Sloveniji. Nazarje: Samostan Brezmadežne sester klaris, 2019. Str. 191-204, ilustr. ISBN 978-961-94470-1-7. [COBISS.SI-ID 71757666]

 • BARBO, Matjaž. Josip Mantuani in začetki glasbenozgodovinskega študija na Slovenskem. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, str. 71-78. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/06/55-SSJLK_Barbo.pdf, doi: 10.4312/SSJLK.55.71-78. [COBISS.SI-ID 69808226] 

 • BARBO, Matjaž. Operna "vožnja domov" Emila Hochreiterja. V: WEISS, Jernej (ur.). Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju = The role of national opera houses in the 20th and 21st centuries, (Studia musicologica Labacensia, ISSN 2536-2445, 3). Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival. 2019, str. 313-331, 414, 434, ilustr., note. [COBISS.SI-ID 69645410] 

 • BARBO, Matjaž. Rezeption als Kategorie der Musik und der Musikgeschichtsschreibung. V: BRÜGGE, Joachim (ur.). Sowohl Mozart als auch --- : Salzburger Jubiläumstagung zur Rezeptions- und Interpretationsforschung (2016), (Rombach Wissenschaften, Bd. 18). Freiburg im Breisgau; Berlin; Wien: Rombach. 2017, str. [237]-244. [COBISS.SI-ID 66165858] 

 • BARBO, Matjaž. Anton Dolinar kot doktorski študent Guida Adlerja. V: WEISS, Jernej (ur.). Nova glasba v "novi" Evropi med obema svetovnima vojnama = New music in the "new" Europe between the two world wars, (Studia musicologica Labacensia, ISSN 2536-2445, 2). Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival. 2018, str. 135-157, ilustr. [COBISS.SI-ID 66496866] 

 • BARBO, Matjaž. Reger in Slowenien. V: LOOS, Helmut (ur.), KOCH, Klaus-Peter (ur.), POPP, Susanne (ur.). Max Reger - ein nationaler oder ein universaler Komponist? : Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Univerzität Leipzig, (Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Heft 18). Leipzig: Gudrun Schröder Verlag. 2017, str. 118-129. [COBISS.SI-ID 66494306] 

 • BARBO, Matjaž. Glasbeno življenje v Ljubljani v času ustanovitve Academiae philharmonicorum. V: VINKLER, Jonatan (ur.), WEISS, Jernej (ur.). Musica et artes : ob osemdesetletnici Primoža Kureta. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Akademija za glasbo: Festival: Slovenska filharmonija, 2015, str. 33-44. [COBISS.SI-ID 57280866] 

 • BARBO, Matjaž. Vpliv čeških glasbenikov na vznik slovenske simfonične tradicije. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.), HONZAK-JAHIĆ, Jasna (ur.), ŠURLA, Andrej (ur.). Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin, (Varia, sv. 27). Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, str. 273-284. [COBISS.SI-ID 57147746] 

 • BARBO, Matjaž. "Cantual" brežiškega frančiščanskega samostana. V: ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), AMBROŽIČ, Matjaž. S patri smo si bili dobri : tri stoletja brežiških frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav], (Zbirka Brežiške študije, 4). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013, str. 257-273, ilustr. [COBISS.SI-ID 1601653] 

 • BARBO, Matjaž. Systems of values in diverse aesthetic realities. V: BARBO, Matjaž (ur.), HOCHRADNER, Thomas (ur.). Music and its referential systems, (Specula spectacula, 3). Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2012, str. 21-31, note. [COBISS.SI-ID 48308066] 

 • BARBO, Matjaž. Današnja glasba v trku med starim in novim : poglabljanje poglobitve sodobnih konroverz. V: DAVIDOVIĆ, Dalibor (ur.), BEZIĆ, Nada (ur.). Nova nepoznata glazba : svečani zbornik za Nikšu Gliga = New unknown music : essays in honour of Nikša Gligo, (Biblioteka Posebna izdanja, Knjiga 5). Zagreb: DAF, 2012, str. [152]-163, note. [COBISS.SI-ID 51879010] 

 • BARBO, Matjaž. Music as a metaphor?. V: STEFANIJA, Leon (ur.), SCHÜLER, Nico (ur.). Approaches to music research : between practice and epistemology, (Methodology of music research, ISSN 1618-842X, Vol. 6). Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011, str. 63-69. [COBISS.SI-ID 46156898] 

 • BARBO, Matjaž. Novo mesto und seine Musikidentität : zwischen Zentrum und Peripherie. V: LOOS, Helmut (ur.). Musik-Stadt : Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Band 1, Traditionen städtischer Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Leipzig: Gudrun Schröder, cop. 2011, str. 395-401. [COBISS.SI-ID 45815394] 

 • BARBO, Matjaž. Modernismus in der Slowenischen Musik. V: BRAUN, Joachim (ur.), et al. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa : Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig : Heft 12. Leipzig: Gudrun Schröder, 2008, str. 268-279. [COBISS.SI-ID 38057314] 

 • BARBO, Matjaž. Orgelske improvizacije Primoža Ramovša med liturgično procesualnostjo in konceptom dela. V: SNOJ, Jurij (ur.), FRELIH, Darja (ur.). Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca = Essays presented to Jože Sivec. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000, str. 257-266. [COBISS.SI-ID 13937965] 

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu