Govorilne ure

ponedeljek, 17.15 -18.00 (317) in torek, 11.15 -12.00 (317)
Kontaktirajte me po elek. pošti, da se dogovorimo za termin.

Kabinet

317

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

lekt. mag. Vanda Vremšak Richter

Izobrazba

Dodiplomska-  prof. nemškega in angleškega jezika, FF UL, Ljubljana, Slovenija, študij 1977-1982

Podiplomska - magisterij znanosti: FF UL, 2001 »Substitucije enoglasniških samoglasnikov pri usvajanju nemškega jezika« (mentorja: doc. dr. Ana Marija Muster, izr. prof. Rasto Šuštaršič)

 Šolanje in izpopolnjevanja v tujini:

Neusprachliches Gymnasium, Wuppertal BRD (4 leta); enoletno podiplomsko izpopolnjevanje na Humboldtovi univerzi v Berlinu (1982-1983);
dvomesečna štipendija ÖAD, Dunaj (oktober1992 in marec1993); udeležba na štiritedenskem tečaju »Fortbildungskurs für Hochschullehrer/innen«, Herder-Institut, Leipzig (december1994); enomesečna štipendija Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Dunaj (maj1997); enomesečna štipendija Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo inštituta, Dunaj (oktober1999); enomesečna štipendija Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Dunaj (september 2001).

Pedagoško delo (enopredmetni, dvopredmetni, izredni študij)

Nemški jezik za filozofe, Odd. za filozofijo FF UL (1989-1991, honorarno)

Moderni nemški jezik - lektorske vaje (od 1991/92 dalje; diplomski študij)

Fonetika nemškega jezika -predavanja (1991-2016) in vaje (od 1991 dalje)

Nemški jezik za muzikologe I in II:  Odd. za muzikologijo (od 2007 dalje)

Funkcionalno pisanje (2007-2009)

Nemški jezik z dikcijo na Akademiji za glasbo UL, Oddelek za petje in operno igro (od 2004 dalje, honorarno)

Strokovno delo

- delovanje kot stalni sodni tolmač za nemški jezik (zaprisežena 1983)

- prevajalka v in iz nemškega jezika (filozofija, muzikologija, umet. zgodovina, literatura)

- lektorica za izgovorjavo (sodelovanje s SNG Drama LJ, SNG Opera in balet LJ, MGL ...)

Znanstvena in strokovna dela:

 1. VREMŠAK-RICHTER, Vanda (2001): Substitucije enoglasniških samoglasnikov pri usvajanju nemškega jezika. Magistrsko delo. Ljubljana. Filozofska fakulteta.
 2. VREMŠAK-RICHTER, Vanda (2011): Deutsche Phonetik für slowenische Muttersprachler, Vokale und Konsonanten; Lehr-und Übungsbuch. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete ISBN: 978-961-237-417-4
 3. Nemški splošni slovar (nemško-slovenski, slovensko-nemški). Ured. M. Hočevar, Ljubljana, CZ, 2006, 715 strani. [ISBN 961-23-574-6] (V.Richter /fonetična redakcija/)
 4. VREMŠAK-RICHTER, Vanda (2017): Deutsche Sprachlehre für Musiker und Musikologen; Lehr- und Übungsbuch. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  ISBN 978-961-959-9.
 5. Vovk, Slavko (2001): Grammatik der Aesthetik – Von den Wegen zur Schönheit. Berlin: Frieling. [ISBN 3-8280-1506-9] (V.Richter/prev./)
 6. Farkas, Philip (1992): Trobila – umetnost igranja. Ljubljana: DZS. [ISBN 86-341-0759-0] (V.Richter/prev./)
 7. Toth, Cvetka (1994): Thaumazein: Ernst Bloch's Überzeugung von der Unmöglichkeit eines Endes der Philosophie. – V: Anthropos, Geisteskultur und internationale Beziehungen, str. 293-305. (V.Richter/prev./).
   

  Obvezni predmeti

  Izbirni predmeti

  Sodelavke in sodelavci oddelka

  Dogodki

  20. 06. 2023
  Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Razglasitev zmagovalnega romana projekta Goncourtova nagrada za najboljši francoski roman leta po izboru slovenskih študentov in študentk

  17. 06. 2023
  Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Dnevi odprtih vrat deželnega dvorca Univerze v Ljubljani

  15. 06. 2023
  Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Digitalne neenakosti v postpandemičnem času

  14. 06. 2023
  Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Dan za umetnost UL na festivalu Junij v Ljubljani

  12. 06. 2023
  Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Javno predavanje dr. Urške Perenič pred izvolitvijo v naziv redna profesorica