Govorilne ure

Ponedeljek: 13:00 - 14:30

Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85207721288?pwd=amZicHkyVXN0WVlSOFQ1M2lGYWNsUT09 (geslo 4kbH4C)

Za srečanje preko zooma se prosim najavite po e-pošti.

Kabinet

313

If you feel safe in the area you're working in, you're not working in the right area. Always go a little further into the water than you feel you're capable of being in. Go a little bit out of your depth. And when you don't feel that your feet are quite touching the bottom, you're just about in the right place to do something exciting.

David Bowie
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

prof. dr. Mojca Krevel

Red. prof. dr. Mojca Krevel je doktorica literarnih ved, ki je l. 1997 diplomirala iz anglistike in komparativistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani je začela poučevati kot mlada raziskovalka l. 1997, od l. 2004 pa je na oddelku redno zaposlena. Njeno pedagoško delo obsega zlasti predmete s področja anglo-ameriške proze od konca 18. stoletja, poučuje pa na vseh treh stopnjah študija. Raziskovalno se ukvarja z najsodobnejšo anglo-ameriško prozo, in sicer pretežno s stališča premikov, ki jih v literaturo vnaša sprememba družbenozgodovinske paradigme oz. nastop t.i. postmoderne dobe. L. 2014 je kot Fulbrightova štipendistka v letnem semestru poučevala in raziskovala na University of Maine at Augusta (ZDA). Je avtorica knjig Kiberpank v literaturi in Izvidniki v puščavi resničnosti, soavtorica antologije Miracles of Rare Device: English Verse from the Elizabethans to the Moderns in urednica zbirke esejev Becoming World: Probing Hybridity in Postmodern American Fiction, vseskozi pa objavlja tudi znanstvene in strokovne članke ter različne prevode. Svoje delo redno predstavlja na domačih in tujih konferencah in simpozijih. Od l. 2016 je sourednica znanstvene revije ELOPE.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

03. 06. 2024
Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Simpozij: Spominske študije in politična ekonomija v (post)socialistični perspektivi: med nostalgijo in kapitalom

30. 05. 2024
Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Jubilejni večer ob 40. obletnici francoske študentske gledališke skupine Les Théâtreux

29. 05. 2024
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Kinofilm AGRFT: Projekcija češkega filma Vsi dobri rojaki

29. 05. 2024
Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: Azija sredi Ljubljani: Življenje Skuškove zbirke

29. 05. 2024
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Simpozij Kafka za vse čase