09. 02. 2023 | 10:00, 2-Rim.
Oddelek za zgodovino

Družbene in ekonomske spremembe v stari Ljubljani ob koncu 19. stoletja in v obdobju med obema vojnama

Arne Jakob Zakrajšek, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik

15. 02. 2023 | 09:30, 102
Oddelek za zgodovino

Variola in vakcinacija v slovenskem prostoru v 19. stoletju

Jaroš Krivec, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik, v.zn.sod.dr. Katarina Keber

15. 02. 2023 | 14:00
Oddelek za psihologijo

Kognitivno-vedenjska terapija za obvladovanje debelosti pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo

Katja Kurnik Mesarič, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Razvojnopsihološke študije (4 letni)

Mentor: doc. dr. Jana Kodrič, doc. dr. Jernej Pajek

23. 02. 2023 | 16:20, 2
Oddelek za slavistiko

Literarno in literarnost novih medijev v Rusiji

Denis Hacin, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Slavistični študiji (4 letni)

Mentor: doc. dr. Blaž Podlesnik

23. 02. 2023 | 17:00
Oddelek za umetnostno zgodovino

Motiv Homo bulla v nemških emblemskih knjigah 16. in 17. stoletja

Nina Misson, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Umetnostna zgodovina (4 letni)

Mentor: prof. dr. Martin Germ, doc. dr. Gašper Cerkovnik

13. 03. 2023 | 11:00, Modra soba
Oddelek za sociologijo

Diskurzivna konstrukcija podobe otroštva in interpelacija učencev v slovenskih učbenikih

Lucija Zala Bezlaj, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Sociologija kulture (4 letni)

Mentor: doc. dr. Primož Krašovec, doc. dr. Janja Žmavc