27. 06. 2024 | 11:00, 115
Oddelek za zgodovino

Glagoljaška tradicija v severozahodni Istri od 15. do 18. stoletja

Sara Hajdinac, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Dušan Mlacović, znan. sod. dr. Tilen Glavina

02. 07. 2024 | 10:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Socialno-marketinški pristop k vključevanju starejših odraslih v neformalne izobraževalne programe

Nina Tušek, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Andragogika (4 letni)

Mentor: doc. dr. Matej Urbančič