21. 06. 2021 | 11:00, 410
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Vljudnostne strategije v španskih in nemških televizijskih pogovornih oddajah o koronavirusu/Las estrategias de cortesía en los debates televisivos españoles y alemanes sobre el coronavirus

Maja Kenk, Španski jezik in književnost - 2. stopnja - D

Mentor: red. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

16. 06. 2021 | 14:00, spletni zagovor
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Analiza, klasifikacija in vzroki napak rojenih govorcev slovenščine pri učenju ruščine

Meta Frank, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Didaktika tujih jezikov

Mentor: izr. prof. dr. Meta Lah