Bilateralno srečanje zagrebškega in ljubljanskega oddelka za geografijo

Skupinska fotografija udeležencev srečanja

Skupinska fotografija udeležencev srečanja

Filozofska fakulteta je v petek, 14. junija 2024, gostila bilateralno srečanje zagrebškega in ljubljanskega oddelka za geografijo. Na otvoritvi sta v imenu obeh fakultet sodelujoče nagovorila prodekan izr. prof. dr. Sašo Jerše in prodekanja prof. dr. Martina Jakovčić, nato pa še predstojnika obeh oddelkov, prof. dr. Katja Vintar Mally in izr. prof. dr. Ivan Čanjevac. Iz vseh nagovorov je izhajalo skupno sporočilo o izjemni dragocenosti obuditve tovrstnih srečanj in utrjevanja medinstitucionalnega sodelovanja v regiji. V plenarni razpravi sta oddelka predstavila novosti od lanskega srečanja v Zagrebu ter se posvetila aktualnim znanstvenoraziskovalnim, pedagoškim in strokovnim izzivom geografije. Sledile so delavnice po interesnih skupinah, katerih cilj je bilo prepoznavanje možnosti krepitve sodelovanja kolegov in kolegic z obeh oddelkov na povsem konkretnih področjih (npr. skupne projektne prijave, terensko delo, pedagoške izmenjave ipd.). V popoldanskem delu je bil pod strokovnim vodstvom prof. dr. Dejana Rebernika izpeljan terenski ogled Ljubljane s poudarkom na sodobnem prostorskem razvoju mesta, dan pa je sklenilo manj formalno druženje ob delovnem kosilu in obljuba, da se tradicija odličnih odnosov nadaljuje.

Zadnje novice

Konferenca o pisanju in objavljanju v sodobnem zgodovinopisju

Utrinek z delavnice

Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu

Dominique Kirchner Reill Univerza v Miamiju

Sing-a-Vision: izzivi so končani, spomini posejani

Uvodni govor dekanje na zaključni prireditvi Sing-a-Vision