Dnevi enakosti spolov FF

Dnevi enakosti spolov na FF: Pogovor o prvem podiplomskem študijskem programu Ženske študije in feministična teorija