Vabilo na 41. simpozij Obdobja

Vabljeni, da se udeležite 41. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja z naslovno temo Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik, ki bo potekal od 16. do 18. novembra 2022 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.

Vse o simpoziju Obdobja 41, temah simpozija in prireditvi je na voljo na spletni strani (Simpozij Obdobja 41), kjer je tudi elektronska prijavnica. Rok za prijavo (izpolniti je treba prijavnico na spletni strani in oddati izvleček v dolžini 250 besed): 10. februar 2022. Dodatne informacije: simpozij@ff.uni-lj.si.

Tematska področja 41. simpozija Obdobja:

1.         Slovenščina kot drugi in tuji jezik; produkcija in opis njenih značilnosti

2.         Uporabniki slovenščine in raba slovenščine kot J2, TJ, njihove sporazumevalne potrebe in prakse

3.         Razvoj jezikovne zmožnosti v slovenščini, njeno opazovanje, spremljanje in testiranje

4.         Procesi, dejavniki in okoliščine učenja slovenščine; vprašanja motivacije, nadarjenosti za jezike

5.         Poučevanje slovenščine v različnih okoljih; mednarodni vidiki slovenščine

6.         Viri in priročniki za slovenščino, korpusi in podatkovne zbirke, delo z njimi

7.         Didaktika slovenščine kot drugega in tujega jezika; različne metode in pristopi pri poučevanju, slovenščina kot   tuji jezik v različnih strokah; učbeniki in gradiva za poučevanje slovenščine kot neprvega jezika

8.         Literatura in kultura ter vprašanja med- in večkulturnosti; tujejezični avtorji o slovenščini in v njej

9.         Slovenščina med drugimi jeziki; vprašanja večjezičnosti, raznojezičnosti in jezikovno prepletanje/prehajanje

10.       Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika

 

Možna formata predstavitve:

1.         Predstavitev s prispevkom: teoretične ali praktične raziskave, ki ponujajo inovativne perspektive v katerem od simpozijskih sklopov

2.         Predstavitev v obliki posterja: zlasti praktične raziskave in projekti, ki so primerni za grafično predstavitev

 

 

 

Zadnje novice
01. 06. 2023

Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2022 za dva projekta Filozofske fakultete

Izr. prof. dr. Sašo Jerše in lekt. dr. Mateja Gaber s prejetim priznanjem.
31. 05. 2023

Veliki medfakultetni koncert ob Letu jezikov

Študentski pevski zbor Filozofske fakultete in Filozofska harmonija pod taktirko prof. dr. Matjaža Barba
31. 05. 2023

Umrl je mag. Miran Erič (1959–2023)

Miran Erič ter Gašper in Anže Košir med prevozom na lokacijo srednjeveškega deblaka iz druge polovice 12. ali 13. stoletja v strugi Ljubljanice pri Jurju jeseni 2001 (foto: A. Gaspari)