Znanstvenoraziskovalni inštitut

Evropska partnerstva

Na podlagi predloga Evropske komisije je 27 držav članic konec leta 2023 sprejelo seznam devetih novih sofinanciranih partnerstev, ki bodo začela veljati v zadnjih treh letih okvirnega programa Obzorje Evropa (strateški načrt 2025-2027):

1. Zdravje možganov
2. Gozdovi in gozdarstvo za trajnostno prihodnost
3. Inovativni materiali za EU
4. Surovine za zeleni in digitalni prehod
5. Odporna kulturna dediščina
6. Družbene spremembe in odpornost
7. Sončna fotovoltaika
8. Tekstil prihodnosti
9. Virtualni svetovi

Evropska partnerstva združujejo Evropsko komisijo in zasebne in/ali javne partnerje, da bi se z razpisi za skupne projekte na področju raziskav in inovacij lotili nekaterih najbolj perečih evropskih izzivov. So ključno orodje za izvajanje programa Obzorje Evropa in pomembno prispevajo k uresničevanju političnih prednostnih nalog EU. Več informacij o evropskih partnerstvih najdete tukaj.

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Knjižnica na dekanjin dan, petek, 24. 5. 2024

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Knjižnica na dekanjin dan, petek, 24. 5. 2024

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Knjižnica na dekanjin dan, petek, 24. 5. 2024

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Razpis za študentske nagrade Filozofske fakultete in Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Anketa o spolnem nadlegovanju v akademskem prostoru