Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predlog EK za priporočilo sveta o varnosti raziskav

Cilj te pobude je podpreti države članice, visokošolske ustanove in raziskovalne organizacije pri boljšem obravnavanju in zmanjševanju tveganj za varnost raziskav – ob priznavanju in ohranjanju institucionalne avtonomije in akademske svobode. Dejanska priporočila so namenjena državam članicam, ki bi morale prek javnih organov, nacionalnih organizacij za financiranje, visokošolskih zavodov in raziskovalnih organizacij spodbujati in omogočati različne ukrepe, kot so:

  • razvoj nacionalnih ukrepov za prenos nematerialne tehnologije,
  • vključevanje raziskovalne varnosti v postopke prijav za financiranje,
  • izvajanje sorazmernih ocen tveganja za izbrane projekte,
  • oblikovanje platform zainteresiranih strani na ravni celotnega sektorja in med sektorji,
  • vlaganje v lastno strokovno znanje in spretnosti na področju raziskovalne varnosti.

Poleg tega Evropska komisija predlaga podporne dejavnosti, npr. vzpostavitev evropskega strokovnega centra za varnost raziskav, razvoj orodij za akterje na področju raziskav za izvedbo skrbnega pregleda potencialnih partnerjev, organizacijo foruma zainteresiranih strani o varnosti raziskav, ki se organizira vsaki dve leti.

Pričakuje se, da bo to (nezavezujoče) priporočilo sprejeto maja 2024. Nato se bodo države članice odločile, kako bodo izvajale to priporočilo Sveta. Poleg tega se pričakuje, da bo raziskovalna varnost del naslednje politične agende Evropskega raziskovalnega prostora (2025-2027, ki je trenutno v pripravi).

Obvestila

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za prevajalstvo

Join RWS Campus Online 2024!

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (22. 4. – 26. 4. 2024)

Oddelek za muzikologijo

Sodelovanje na kolokviju (Gradec-Ljubljana-Zagreb)