Znanstvenoraziskovalni inštitut

Program digitalna Evropa: novi razpisi za zbiranje predlogov o umetni inteligenci, kibernetski varnosti in postkvantni kriptografiji

Sredi decembra 2023 sta bila posodobljena dva delovna programa programa Digitalna Evropa (DEP), ki mu zdaj sledi nov krog razpisov za zbiranje predlogov, odprt 16. januarja 2024 (proračun: 84 milijonov EUR). Cilj razpisov je nadaljnji razvoj uporabe aplikacij umetne inteligence v okviru tako imenovanih »varnostnih operativnih centrov«. Poleg tega naj bi sedanji razpis podprl tudi napredovanje evropskega prehoda na postkvantno kriptografijo in izvajanje zakonodaje EU o kibernetski varnosti.

Na tem razpisu lahko sodelujejo podjetja, javne uprave in drugi subjekti iz držav članic EU, držav Efte/EGP ali pridruženih držav. Rok za oddajo vlog je 26. marec 2024.

Obvestila

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za prevajalstvo

Join RWS Campus Online 2024!

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (22. 4. – 26. 4. 2024)

Oddelek za muzikologijo

Sodelovanje na kolokviju (Gradec-Ljubljana-Zagreb)