Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lilijana Burcar

Govorilne ure v poletnem semestru 2023/2024

PONEDELJEK: 18.00 - 18.30

SREDA: 13.10 - 14.10

prof. dr. Lilijana Burcar

Obvestila

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za prevajalstvo

Join RWS Campus Online 2024!

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (22. 4. – 26. 4. 2024)

Oddelek za muzikologijo

Sodelovanje na kolokviju (Gradec-Ljubljana-Zagreb)