Znanstvenoraziskovalni inštitut

Začetek platforme ERP

Evropska komisija je 22. januarja 2024 zagnala novo platformo evropskega raziskovalnega prostora (ERP), ki naj bi zagotovila celovit pregled trenutnih politik, dejavnosti in dosežkov. Nova platforma je predvidena v Paktu za raziskave in inovacije (R&I) v Evropi in je tako del okvira upravljanja ERP.

Platforma naj bi zlasti zagotavljala:

  • informacije o stanju izvajanja programa politike ERP in njegovih skupnih ukrepov,
  • vpogled v dejavnosti na ravni EU za nadaljnji razvoj ERP,
  • predstavitev različnih elementov mehanizma spremljanja ERP (npr. interaktivni grafi, ki prikazujejo napredek pri prednostnih nalogah ERP, kot je navedeno v preglednici rezultatov ERP in preglednici ERP),
  • dostop do ključnih dokumentov in poročil, povezanih z ERP.

Platformo naj bi Evropska komisija stalno posodabljala. Poleg tega bodo države članice EU, pridružene države in organizacije zainteresiranih strani na področju raziskav in inovacij lahko prispevale k vsebini platforme (z izmenjavo ustreznih informacij, podatkov ali dokumentov).

Obvestila

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za prevajalstvo

Join RWS Campus Online 2024!

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (22. 4. – 26. 4. 2024)

Oddelek za muzikologijo

Sodelovanje na kolokviju (Gradec-Ljubljana-Zagreb)