Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo