21. 03. 2023 | 13:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Doživljanje mature pri dijakih v povezavi z njihovo dejansko uspešnostjo na maturi

Kaja Svenšek, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Melita Puklek Levpušček

21. 03. 2023 | 13:00, 233
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Transmedial Narratological Analysis in Video Games: The Role of Fictional Mythology in The Elder Scrolls V: Skyrim Video Game

Kristjan Spudić, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Mojca Krevel

24. 03. 2023 | 14:00, Kabinet 125
Oddelek za psihologijo

Vloga karierne pripadnosti, kariernega zadovoljstva in značilnosti dela pri nameri o karierni preusmeritvi

Ana Frühauf, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Katarina Babnik

30. 03. 2023 | 10:00, Kabinet 125/c
Oddelek za psihologijo

Odnosna kompetenca pri šolskih svetovalnih delavcih

Ema Kmetič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Sonja Pečjak

05. 04. 2023 | 13:00, Modra soba
Oddelek za filozofijo

Jungova podoba boga med simbolnim in predsimbolnim

Matjaž Regovec, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Filozofija

Mentor: prof. dr. Borut Ošlaj, zasl. prof. dr. Janek Musek