22. 04. 2024 | 11:30, 1A-Rim.
Oddelek za psihologijo

Soočanje staršev z razvojnimi spremembami pri mladostnikih z motnjo avtističnega spektra

Irma Cukjati, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Matija Svetina

22. 04. 2024 | 15:30, 209C
Oddelek za slovenistiko

Formalna razhajanja in motivna prepletanja klasične pravljice z avtorsko pravljico Lile Prap

Maruša Košnik, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

22. 04. 2024 | 15:30, 209C
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Formalna razhajanja in motivna prepletanja klasične pravljice z avtorsko pravljico Lile Prap

Maruša Košnik, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Vanesa Matajc

23. 04. 2024 | 13:00, Modra soba
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strah pred napakami pri ustnem izražanju v tujem jeziku

Eva Turel, Hispanistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan

23. 04. 2024 | 13:00, Modra soba
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Strah pred napakami pri ustnem izražanju v tujem jeziku

Eva Turel, Pedagogika - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Marjeta Šarić

24. 04. 2024 | 14:30, Kabinet 129
Oddelek za psihologijo

Validacija Vprašalnika o razpoloženjskih simptomih in anksioznosti (MASQ)

Tjaša Furlan, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Jurij Bon, izr. prof. dr. Gregor Sočan

09. 05. 2024 | 14:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Povezanost med osebnostnimi značilnostmi, samospoštovanjem in nevarnostjo izgorelosti pri zaposlenih na področju marketinga

Urška Stanec, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Darja Kobal Grum

29. 05. 2024 | 14:00, Modra soba
Oddelek za sociologijo

​Personalizacija in edukacija med družbeno regulacijo in subjektivacijo

Nika Šušterič, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Sociologija kulture

Mentor: izr. prof. dr. Veronika Tašner, prof. dr. Milica Antić Gaber